::: 191119 Angående ansvarsområdena för de olika föreningarna i Krägga  191017 Sommarvattnet avstängt för säsongen :::

– VÄLKOMMEN –

Krägga Tomtägares Ekonomiska Förening är ägare av marken och vägarna* i Krägga samt handhar även sommarvatten, båtsektion och vissa evenemang såsom valborgs- och midsommarfirande. Här på hemsidan lägger vi fortlöpande upp information rörande allt som har med föreningens verksamhet att göra.

Skötseln och underhållet av områdets mark, vägar samt dagvatten handhas av »Krägga Samfällighetsförening.

* Segerstavägen tillhör och handhas av »Segerstavägens Samfällighetsförening.
I bannern ovan visas aktuella uppdateringar på undersidorna, vanligen Aktuellt, Båtsektion eller Arkiv.

 

 

  

 

  
Föreningen innefattar c:a 200 medlemmar boende i Krägga, vackert beläget en knapp mil väster om Bålsta i omedelbar närhet till Mälaren. Läs mer om vår verksamhet under de olika menyrubrikerna.


Krägga Tomtägares Ekonomiska Förening
Lindvägen 4B, 746 93  BÅLSTA
E-post: info@ktef.se   Bankgiro: 5431-8910