::: 2023-03-10 Kallelse m.fl. handlingar inför årsstämman - nytt mötesprotokoll under Arkiv :::
– VÄLKOMMEN –

Krägga Tomtägares Ekonomiska Förening är ägare av marken och vägarna* i Krägga samt handhar även sommarvatten, båtsektion och vissa evenemang såsom valborgs- och midsommarfirande. Här på hemsidan lägger vi fortlöpande upp information rörande allt som har med föreningens verksamhet att göra.

Skötseln och underhållet av områdets mark, vägar samt dagvatten handhas av »Krägga Samfällighetsförening.

* Segerstavägen tillhör och handhas av »Segerstavägens Samfällighetsförening.
I bannern ovan visas aktuella uppdateringar på undersidorna, vanligen Aktuellt, Båtsektion eller Arkiv.

Läs mer om Krägga på Wikipedia!

 

Klicka för karta!

Föreningen innefattar c:a 200 medlemmar boende i Krägga, vackert beläget omkring en mil nordväst om Bålsta i omedelbar närhet till Mälaren.


Krägga Tomtägares Ekonomiska Förening
Lindvägen 4B, 746 93  BÅLSTA
E-post: info@ktef.se   Bankgiro: 5431-8910